FastLevenbergMarquardt.jl

Stable Dev Build Status

Levenberg-Marquardt algorithm for solving nonlinear least squares problems.

Installation

FastLevenbergMarquardt requires Julia v1.6 or later.

julia> ]add FastLevenbergMarquardt

Usage

With StaticArrays:

using FastLevenbergMarquardt, StaticArrays

# Beale's function
function f(x, p)
  x1, x2 = x[1], x[2]
  f1 = 1.5  - x1*(1 - x2)
  f2 = 2.25 - x1*(1 - x2*x2)
  f3 = 2.625 - x1*(1 - x2*x2*x2)
  return SVector(f1, f2, f3)
end

function j(x, p)
  x1, x2 = x[1], x[2]
  J11 = -1 + x2
  J21 = -1 + x2*x2
  J31 = -1 + x2*x2*x2
  J12 = x1
  J22 = 2*x1*x2
  J32 = 3*x1*x2*x2
  return SMatrix{3, 2}(J11, J21, J31, J12, J22, J32)
end

x0 = SVector(1.0, 1.0)
x, = lmsolve(f, j, x0)

# pass data to f and j
p = "some data"
x, = lmsolve(f, j, x0, p)

# add constraints
x0 = SVector(-4.5, 4.5)
lb = SVector(0.5, 0.0)
ub = 4.0
x, = lmsolve(f, j, x0, p, lb, ub)

Or in-place:

function f!(f, x, p)
  x1, x2 = x[1], x[2]
  f[1] = 1.5  - x1*(1 - x2)
  f[2] = 2.25 - x1*(1 - x2*x2)
  f[3] = 2.625 - x1*(1 - x2*x2*x2)
  return f
end

function j!(J, x, p)
  x1, x2 = x[1], x[2]
  J[1,1] = -1 + x2
  J[2,1] = -1 + x2*x2
  J[3,1] = -1 + x2*x2*x2
  J[1,2] = x1
  J[2,2] = 2*x1*x2
  J[3,2] = 3*x1*x2*x2
  return J
end

m, n = (3, 2)
x0 = [1.0, 1.0]
x, = lmsolve!(f!, j!, x0, m)

# pass data to f! and j!
x0 = [1.0, 1.0]
p = "some data"
x, = lmsolve!(f!, j!, x0, m, p)

# with preallocated arrays
x0 = [1.0, 1.0]
F = zeros(m)
J = zeros(m, n)
x, = lmsolve!(f!, j!, x0, F, J, p)

# with preallocated workspace and solver
x0 = [1.0, 1.0]
LM = LMWorkspace(x0, F, J)
solver = CholeskySolver(similar(x0, (n, n)))
x, = lmsolve!(f!, j!, LM, p, solver=solver)

# add constraints
x0 = [1.0, 1.0]
LM.x .= [-4.5, 4.5]
lb = 0.5
ub = SVector(4.0, 0.5)
x, = lmsolve!(f!, j!, LM, p, solver=solver)